กิจกรรมแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่27

วันเสาร์ที่16 ธันวาคม66 ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่27 และประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรม ฯ ระดับภาค  ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ผลการแข่งขันตอบคำถามเป็นที่น่าพอใจ ได้อันดับที่  4  จาก 40 ทีมของภาค 310 เอ2  ด.ญ.ญาณิดา  ศรีวรรณศิริ (น้องนิดา)ป.5/1  ด.ญ.กษิรา  ไชยอามิตร  (น้องเม็ดข้าว)ป.5/8  ด.ญ.จารุพิชญา อุ่นทา (น้องญาดา) ป.5/8 ส่วนวาดภาพรอลุ้นผล  สิ่งที่ได้มากกว่ารางวัลคือเด็กๆได้รับประสบการณ์  ความเข้มแข็ง  ความอดทน  ความรู้ ขอบคุณครูทีมงาน ที่ร่วมกันฝึกและนำเด็กเข้าร่วมแข่งขันรวมถึงผู้ปกครองทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้กับลูกๆค่ะ