วันคริสต์มาส (Christmas)

วันคริสต์มาส (Christmas) ถือเป็นเทศกาลฉลองของชาวคริสต์ในวันที่ 25 ธันวาคม เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู หรือ “พระเมสสิยาห์” ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ แม้ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมตะวันตก แต่คริสต์มาสก็เป็นเทศกาลที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

คำว่า “Christmas” นั้นมีที่มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณ Cristes-messe (Christ’s Mass) หรือ “การบูชามิสซาของพระคริสตเจ้า” โดยในปัจจุบันคำนี้ก็ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas ชาวคริสต์นิยมร่วมพิธีมิสซาในวันคริสต์มาส

คริสต์มาส คือวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศาสนาคริสต์ นอกจากจะเป็นโอกาสให้สมาชิกครอบครัวได้มาพบปะเฉลิมฉลองร่วมกันแล้ว แก่นแท้ของคริสต์มาสนั้นอยู่ที่การรำลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ โดยการโปรดให้บุตรหรือพระเยซูมาเกิดในโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ

 • วันที่ 24 ธันวาคม = Christmas Eve
 • วันที่ 25 ธันวาคม = Christmas Day
 • วันที่ 26 ธันวาคม = Boxing Day

ความสำคัญของวันคริสต์มาส

คริสต์มาส เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ มิใช่เป็นวันสำคัญฝ่ายร่างกายจัดงาน รื่นเริงภายนอกเท่านั้น ซึ่งเป็นแต่เพียงเปลือกนอกของการฉลองคริสต์มาส แต่แก่นแท้อยู่ที่ความรัก ของพระเจ้าที่ มีต่อโลกมนุษย์ นั่นคือ พระเจ้าทรงรักมนุษย์ มากจน ถึงกับยอมส่งพระบุตรแต่องค์เดียว ของพระองค์ ให้มาเกิดเป็น มนุษย์ มีเนื้อหนังมังสา ชื่อว่า "เยซู"

การที่พระเจ้าได้ถ่อมองค์ และเกียรติ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นทาส ของความชั่ว และบาปต่างๆ นั่นเอง ดังนั้นความสำคัญของวันคริสต์มาสจึงอยู่ที่การฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อโลกมนุษย์ อย่างเป็นจริง เป็นจัง และเห็นตัวตนในพระเยซูคริสต์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันคริสต์มาสกัน

 • Baubles หรือ Christmas Ornaments – ของประดับต้นคริสต์มาส
 • Celebrate – เฉลิมฉลอง
 • Chimney – ปล่องไฟ
 • Christmas – คริสต์มาส
 • Fireplace – เตาผิง
 • Gingerbread Man – มนุษย์ขนมปังขิง
 • Jesus - พระเยซู
 • Nativity Scene – ฉากการประสูติของพระเยซู
 • Present – ของขวัญ
 • Reindeer – กวางเรนเดียร์
 • Santa Claus – ซานตาคลอส
 • Sleigh – รถลากเลื่อนหิมะ (ยานพาหนะของซานต้า!)
 • Snow – หิมะ
 • Snowman – สโนว์แมน/ตุ๊กตาหิมะ
 • Stocking – ถุงเท้า (สำหรับใส่ของขวัญ)
 • Tradition – ประเพณี
 • Xmas – คำย่อของคำว่า "คริสต์มาส"

ที่มา : https://www.twinkl.co.th/teaching-wiki/wan-khristmas-christmas