การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27

วันเสาร์ที่18 เดือนพฤศจิกายน 2566
ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัด ณ สนามสอบห้อง ประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดโดยสโมสรไลออนส์แม่สาย  - เชียงราย-นครเชียงราย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และเข้ารอบแข่งขันระดับภาค 310 เอ2 
ซึ่งมี 5โรงเรียนที่เข้ารอบดังนี้
1. โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา  อ.เชียงของ
2. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  อ.เมือง
3. โรงเรียนบ้านร้องบง อ.แม่สรวย
4. โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)อ.เมือง
5. โรงเรียนมานิตวิทยาอ.แม่สาย
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
1.ด.ญ.กษิรา   ไชยอามิตร  ชั้น ป.5/8
 2.ด.ญ.จารุพิชญา  อุ่นทา    ชั้น ป.5/8
3.ด.ญ.ญาณิดา ศรีวรรณศิริ  ชั้น ป.5/1