กิจกรรม ระบายสีวันลอยกระทง

 

กิจกรรม ระบายสีวันลอยกระทง

เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมระบายสีวันลอยกระทง สามารถติดต่อรับใบงานกิจกรรมระบายสีวันลอยกระทง ได้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเชียงราย(สันต้นเปา)

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สามารถนำมาส่ง ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(สันต้นเปา) ได้ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 

ประกาศผลรางวัล วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566