ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล "ยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20 อันดับ"

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ 20 อันดับ มารับรางวัลที่ห้องสมุด