เชิญชมการเล่านิทานของนักเรียนได้ที่ คลังวีดีโอ ห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายนะคะ