เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบัตรอวยพรในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2566

เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจรรมวันแม่แห่งชาติกับห้องสมุด โดยการทำการ์ดบอกรักแม่ ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2566 นี้ นะคะ