ขอเชิญชวน นักเรียน และคณะครู แต่งกายแบบไทย วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

เราจะได้ชมการแสดง ทั้ง ฉาก แสงสี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ อลังการอย่างจุใจ เตรียมตัวให้พร้อมกันทุกคน