เชิญชมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด

, , , , ,

เชิญชมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 10- 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเชียงรายและวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมรวงผึ้ง