กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

, , , , , , , ,

ช่วงระยะเวลาวันที่ 4-10 เดือนกรกฎาคม  ทางห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเชียงรายร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทต่างๆขึ้นในทุกสายชั้นรวมทั้งกิจกรรมประกวด เช่น
ประกวดคลิปเล่านิทาน  นิทานหน้าเดียว  การวาดภาพระบายสี  เขียนเรื่องจากภาพ  คัดลายมือ  แต่งคำประพันธ์ ท่องอาขยาน  ฯลฯ และทางกลุ่มสาระภาษาไทย และห้องสมุดจะมีการแสดง บนเวที ณ หอประชุมรวงผึ้ง  
วันที่ 20 กรกฎาคม  2566  เชิญชวนทุกท่านติดตามชมต่อไป