ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

นิทานสุภาษิต
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : ครูธิดารัตน์ ทุมนาหาด และ ทีมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นิทานสุภาษิตไทย เรื่อง น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา เป็นนิทานสุภาษิตที่ให้คติเตือนใจ ว่า ทุกๆคน ต่างทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง เมื่อมีโอกาสจะรีบฉวยโอกาสนั้น