ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีกลัวผี
หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : ทีมวิชาการ Life Balance
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล เอาชนะความกลัว ไม่กลัวผีและความมืด ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น EQ, IQ, TQ, AQ, CQ, HQ, PQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว